Kontakt

Tel. 032/459-259 ;032/459-260

Tel.-fax. 032/223-512

Mob:060/4459-259;060/4459-260;060/4459-258

 

E-mail: office@biromatijatosic.com

E-mail: vladimirdrtosic@biromatijatosic.com

 

SZR ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE

BIRO  MATIJA   TOŠIĆ

 

BIRO MATIJA TOŠIĆ
PIB: 105402291

T.R. 250-4060006455040-33

Karadjordjeva 9

Proizvodni pogon Konjevići
32000 Čačak

Srbija

Osoba za kontakt

Vladimir Dr. Tošić

Mob. +38160/4459-258